Zichtbaarheid van wiskunde als zelfstandige discipline

De wiskunde is het onmisbare fundament van wetenschap, technologie en een groot deel van de maatschappij. In de 21ste eeuw is de rol van de wiskunde nog groter geworden. Wiskunde-onderzoek betreft zowel praktisch toegepast onderzoek als fundamenteel onderzoek dat nieuwe wiskunde oplevert.

Het fundamentele wiskundeonderzoek raakt in de knel en de bijdrage van de wiskunde aan de economische top-sectoren en aan Europese programma’s blijft achter. De wiskunderaad heeft tot doel deze ontwikkeling ten goede te keren.

Nederland en het belang van Wiskunde

Het Deltaplan

Het Deltaplan stelt een geïntegreerde aanpak voor van onderzoek, onderwijs, lerarenopleiding, en maatschappij en innovatie.
Een profilering van het wiskundeonderzoek via de clusters, verdere samenwerking in het universitaire wiskundeonderwijs, vernieuwing van de lerarenopleiding, aandacht voor het innovatieve vermogen van de wiskunde en een sterke organisatie van de discipline weerspiegelen de ambities van de Wetenschapsvisie.

De Nederlandse wiskunde is daarmee bij uitstek in staat prominente vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda te adopteren en een stevige rol te spelen in de publiek-private samenwerking.

De doelstellingen

De wiskunde is het onmisbare fundament van wetenschap, technologie en een groot deel van de maatschappij. Nederland wil in de wiskunde tot de wereldtop behoren.

Het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde, opgesteld door het Platform Wiskunde Nederland (PWN) en NWO, presenteert een integraal pakket aan acties, zoals de verdere profilering van het onderzoek via de vier wiskundeclusters, intensivering van de samenwerking in het universitaire onderwijs, vernieuwing van de lerarenopleiding, meer aandacht voor het innovatieve vermogen van de wiskunde, en een sterke organisatie van de discipline.

RAADSLEDEN

ACTIEPUNTEN

KOPJES KOFFIE

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Wiskunderaad

Ja, ik heb een vraag