Wiskundecijfers 2009-2017 gepubliceerd

De Wiskunderaad heeft in samenwerking met NWO een uitvraag gedaan naar de aantallen wiskundigen over de periode 2009-2017, zowel de aantallen studenten als de aantallen medewerkers. Deze uitvraag is gedaan bij de Nederlandse universiteiten met een wiskunde afdeling ten tijde van de uitvraag (VU, UvA, UT, TUD, UU, RUG, UL, TUE, RU, CWI, WUR). De […]
Delen:

Wiskundeclusters beoordeeld als Excellent: aankondiging nieuwe call

De vier wiskundeclusters, DIAMANT, GQT, NDNS+ en STAR, zijn in opdracht van NWO geëvalueerd. Alle vier de wiskundeclusters hebben de kwalificatie ‘Excellent’ gekregen bij deze evaluatie. In navolging van deze positieve evaluatie heeft NWO het initiatief genomen om een call te ontwikkelen bestemd voor alle onderzoekers van de vier clusters waarbij PhD posities aangevraagd kunnen […]
Delen:

Publicatie Jaarverslag 2017

De Wiskunderaad publiceert haar jaarverslag 2017. De Wiskunderaad is op 1 januari 2017 opgericht door NWO en PWN op verzoek van het Ministerie van OCW. De Wiskunderaad monitort de implementatie van Een Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde, stimuleert partijen die aan de uitvoering van het plan kunnen bijdragen en identificeert bottlenecks die de uitvoering ervan […]
Delen:

Sectorplannen benoemd in kamerbrief 9 maart

Minister van Engelshoven publiceerde op 9 maart 2018 haar kamerbrief waarin een uitwerking stond van de concrete investeringen in de wetenschap en onderzoek voor de komende jaren. Een belangrijk onderdeel van deze brief betreft de sectorplannen. Hierin worden de plannen uiteengezet voor investeringen in de sectorplannen voor Bèta & Techniek. Er zal oplopend tot € […]
Delen: