Ontwikkelingen Deltaplan in cijfers

De Wiskunderaad heeft in samenwerking met NWO een uitvraag gedaan naar de aantallen wiskundigen over de periode 2009-2017, zowel de aantallen studenten als de aantallen medewerkers. Deze uitvraag is gedaan bij de Nederlandse universiteiten met een wiskunde afdeling ten tijde van de uitvraag (VU, UvA, UT, TUD, UU, RUG, UL, TUE, RU, CWI, WUR). In de tabellen staat vermeld welke gegevens meegenomen zijn.

Stijging staf omvang tussen 2009 en 2017
34%
Stijging ingeschreven studenten tussen 2009 en 2017
69%
Stijging vrouwelijke onderzoekers tussen 2015 en 2017
0%

De cijfers laten een aantal belangrijke trends zien. Ten eerste is er een grote stijging in het aantal wiskundestudenten waar te nemen. Het aandeel personeel stijgt ook, al is deze stijging niet evenredig aan de stijging in studenten (tabel 1 en grafiek 1). In het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde (2015) pleitte de wiskundegemeenschap voor een geleidelijke uitbreiding van de universitaire wiskundestaf (Actie 3: Versterken van de fundamenten van het wiskundehuis). Deze uitbreiding is tot aan 2017 nog niet voldoende geweest om de stijging in studentenaantallen op te vangen. In het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde werd tevens gepleit voor een verhoging van het aantal vrouwen in de Wiskunde (Actie 9: Verhoging van het aantal vrouwelijke wiskundigen). Er is tot aan 2017 nog weinig vooruitgang te zien in het aandeel vrouwen in de wiskunde.

Versterking van fundamenten van het wiskundehuis (Actie 3)

In het deltaplan staat beschreven: “Het groeiende aantal wiskundestudenten, de stagnerende omvang van de wiskundestaf, de teruglopende deelname van Nederland aan het mondiale wiskundeonderzoek en de geringe financiering van individuele promotieplaatsen tasten de fundamenten van het Nederlandse wiskundehuis aan. Om dit proces ten goede te komen en het personeelstekort op te heffen is het nodig de universitaire wiskunde staf geleidelijk uit te breiden en het NWO-programma voor vrij onderzoek te verruimen met individuele promotieplaatsen beschikbaar voor alle wiskundigen.”

Onderstaande cijfers laten zien dat het aantal wiskundestudenten nog steeds flink groeit: van 1807 ingeschreven studenten in 2009 tot 3054 ingeschreven studenten in 2017, een groei van 69% (tabel 1 en figuur 1). Het totale aantal onderzoeks-FTE is in dezelfde periode ook gegroeid, al is deze groei niet evenredig aan de stijging in studentaantallen: waar er in 2009 in totaal 147 FTE aan onderzoeksstaf was (hoogleraren, universitair (hoofd-) docenten en tenure trackers), is dat in 2017 gestegen tot 198 FTE, een groei van 34% (tabel 1 en figuur 1).

Tabel 1: Studentenaantallen wiskunde 2009-2017

Figuur 1: Het percentage groei ten opzichte van 2009 van de instroom van bachelor studenten en de ingeschreven bachelor en master wiskunde studenten tegenover het percentage groei ten opzichte van 2009 van de vaste onderzoeks-FTE van de VU, UvA, UT, TUD, UU, RUG, UL, TUE, RU.Figuur 2: De studenten-staf ratio. Voor de studenten is gerekend met het totaal aan ingeschreven studenten (BSc en MSc), voor de staf is gerekend met het totaal aan FTE van de vaste staf: hoogleraren, UHD’s, UDs en tenure trackers.