Wiskundecijfers 2009-2017 gepubliceerd

De Wiskunderaad heeft in samenwerking met NWO een uitvraag gedaan naar de aantallen wiskundigen over de periode 2009-2017, zowel de aantallen studenten als de aantallen medewerkers. Deze uitvraag is gedaan bij de Nederlandse universiteiten met een wiskunde afdeling ten tijde van de uitvraag (VU, UvA, UT, TUD, UU, RUG, UL, TUE, RU, CWI, WUR). De […]
Delen: